• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เทศบาลตำบลสำนักขาม มุ่งสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน

นายพิชาญ พีรสุขประเสริฐ

ปลัดเทศบาลตำบลสำนักขาม

นายเกชา เบ็ญจคาร

นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม

รู้จักนายก

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ...
516
เรียน...พี่น้องประชาชน บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม นักธุรกิจ ผู้...
546
ขอเชิญทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ในวันจันทร์ที่ ...
497
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ...
516
เรียน...พี่น้องประชาชน บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม นักธุรกิจ ผู้...
546
เทศบาลตำบลสำนักขาม ได้จัดโครงการให้ความรู้และร่วมจัดทำดอกไม้...
นายเสริมมิตร โรจนพงศสถาพร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นางอมรรัตน์ ศรีสถิตวงศ์
รองนายกเทศมนตรี
นายเกชา เบ็ญจคาร
นายกเทศมนตรี
นายสันชาย ศรีวุฒิชาญ
รองนายกเทศมนตรี
นายเกษม พวงสอน
เลขานายกเทศมนตรี