• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เทศบาลตำบลสำนักขาม มุ่งสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน

นายพิชาญ พีรสุขประเสริฐ

ปลัดเทศบาลตำบลสำนักขาม

นายเกชา เบ็ญจคาร

นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม

รู้จักนายก

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
Sadao Border Bike Week 23-24 March 2018 @Dannok VJ park
126
เทศบาลตำบลสำนักขาม ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาค&...
1,162
เทศบาลตำบลสำนักขาม ขอเชิญร่วมบริจาค สิ่งของ อุปโภค บริโภค เพ...
2,121
เทศบาลตำบลสำนักขาม ได้จัดโครงการให้ความรู้และร่วมจัดทำดอกไม้...
นายเสริมมิตร โรจนพงศสถาพร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นางอมรรัตน์ ศรีสถิตวงศ์
รองนายกเทศมนตรี
นายเกชา เบ็ญจคาร
นายกเทศมนตรี
นายสันชาย ศรีวุฒิชาญ
รองนายกเทศมนตรี
นายเกษม พวงสอน
เลขานายกเทศมนตรี